PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU

Buzău, str. Stan Săraru nr. 3, cod 120195

 Telefon: 0238721653, 0238721654; fax: 0238721687

e-mail: pt_buzau@mpublic.ro

web: http://ptbuzau.mpublic.ro

Operator de date cu caracter personal 3977

       

            Nr.20/VIII/3/2023                                                                                                                                                                                                          20.06.2023

 

              

                                                                                                                 

COMUNICAT DE PRESĂ.

Protest al procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău,  Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat, Parchetului de pe lângă Judecătoria Pogoanele și Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele cu privire la preconizatele modificări privind statutul magistraților

 

 

 

          Biroul de Informare Publică și Relații cu Presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

 

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău,  Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat, Parchetului de pe lângă Judecătoria Pogoanele și Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele înțeleg să adopte următoarea formă de protest începând cu data de 20.06.2023, pe perioadă nelimitată, până la adoptarea unei reglementări care pe de o parte să înlăture inechitățile existente, iar pe de altă parte, să țină cont de statutul magistraților, de condițiile de muncă și de perspectivele sistemului judiciar în ansamblul său (în unanimitate):

 

1.       Activitatea de urmărire penală urmează să se desfășoare numai cu privire la:

 

- cauzele în care s-au dispus sau se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;

- actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată;

-  în sectorul judiciar procurorii vor participa doar în cauzele cu caracter urgent care vor fi judecate de Tribunalul Buzău, de Judecătoria Buzău, de Judecătoria Râmnicu Sărat, de Judecătoria Pogoanele și de Judecătoria Pătârlagele.

 

2.  Suspendarea programului nemijlocit cu publicul (în această perioadă petenții pot depune plângeri, cereri sau memorii pe e-mail, pe fax sau prin poștă).

 

3.  Suspendarea programelor de audiențe organizate de către conducătorii unităților de Parchet. 

 

         Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău,  Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat, Parchetului de pe lângă Judecătoria Pogoanele și Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele:

 

1.     Solicită imperativ ca orice soluție legislativă să fie urmarea unui dialog loial pentru găsirea unor rezolvări care respectă predictibilitatea, garanțiile constituționale și demnitatea statutului magistratului.

 

2.     Solicită ferm ca modificările legislative preconizate să nu afecteze drepturile magistraților aflați în funcție și orice eventuală modificare a vârstei de pensionare să producă efecte exclusiv în privința magistraților recrutați sub imperiul noilor reglementări, care trebuie imperativ corelate cu ritmul îmbunătățirii condițiilor de muncă.

 

3.     Solicită imperativ asigurarea resurselor materiale și umane necesare unei normale organizări a activității Parchetelor, în scopul respectării dreptului la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil.

 

Menționăm că în prezent Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat și Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele au un grad de ocupare al schemei de procurori de 33% , Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău de 50% și Parchetul de pe lângă Judecătoria Pogoanele de 66%, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău funcționează în prezent 8 procurori dintr-o schemă de 13 posturi, existând probabilitatea de a se pensiona încă doi procurori.

 

 

                                                                         BIROUL DE PRESĂ