R O M Â N I A       

                 MINISTERUL PUBLIC                                                         

                                                                                                                                           

PARCHETUL DE PE LÅNGĂ TRIBUNALUL

                             B U Z A U

               OPERATOR DATE NR.3977

               Nr._________________                                                                             14.04.2016

 

              

C O M U N I C A T

- Trimitere în judecată  - funcționari ai Primăriei

Orașului Nehoiu, județul Buzău

Infracțiuni de abuz în serviciu, fals intelectual,

fals în înscrisuri sub semnătură privată,

complicitate la abuz in serviciu, conflict de interese,

obținere ilegală de fonduri privind datoria publică,

sustragere de înscrisuri

 

                   Biroul de informare publică si relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

                   Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus, prin rechizitoriul din 11.04.2016, trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: Lungu Florentin, Milea Ionuț, Buta Elena, Șușu Vasile, Frățilă Meluzina, Fieraru Liviu și Stoichiță Valentin, primar, viceprimar, respectiv funcționari publici in cadrul Primăriei Orașului Nehoiu, județul Buzău, pentru comiterea unor fapte asimilate infracțiunilor de corupție aflate în legătură cu încheierea și derularea a 3 contracte de achiziție publică, care au vizat reabilitarea sediului Policlinicii din localitatea Nehoiu, în perioada 2008 – 2012.

                   Probatoriul administrat in cauză pe parcursul urmăririi penale a relevat următoarea situație de fapt:

                   În legătură cu primul contract de achiziție publică s-a reținut că primarul Lungu Florentin a dispus în mod nelegal plata facturii in valoare de 273.735 lei, fără efectuarea unei recepții corespunzătoare și fără ca litigiul civil dintre Primăria Nehoiu și executantul lucrării să fi fost soluționat de Tribunalul Buzău, cu consecința prejudicierii bugetului public al primăriei și al obținerii unui folos necuvenit pentru firma la care are calitatea de asociat unic.

                   De asemenea, împreună cu un alt funcționar public , respectiv Buta Elena, inculpatul Lungu Florentin a prezentat în înscrisurile întocmite date false și inexacte cu privire la situația unui arierat constând în factura fiscală menționată mai sus pentru aprobarea unui împrumut de la Ministerul Finanțelor, în scopul stingerii datoriei către aceeași firmă.

                   În cazul celui de-al doilea contract, a rezultat că primarul Lungu Florentin, împreună cu același funcționar public, Buta Elena din cadrul Primăriei Nehoiu, a dispus plata facturii în valoare de 72.550 lei, ce cuprindea lucrări supraevaluate, cu consecința prejudicierii bugetului public.

                   Referitor la cel de-al treilea contract, s-a reținut că a fost atribuit de primarul Lungu Florentin in mod ilegal, respectiv unei firme administrată de o persoană cu care edilul s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani.

                   De asemenea, s-a reținut din probele administrate in cauză că primarul Lungu Florentin a sustras din evidențele primăriei două documente originale, aflate in legătură cu două dintre contractele ce au făcut obiectul cercetărilor, în scopul evitării tragerii la răspundere penală pentru fapta de conflict de interese.

                   În privința viceprimarului Milea Ionuț, procurorii au reținut că impreună cu alți 2 funcționari publici , respectiv Buta Elena și Șușu Vasile, a semnat un document prin care Primăria Orașului Nehoiu recunoștea existența unei datorii către firma la care primarul era asociat unic, deși litigiul civil dintre primărie și acea societate nu era soluționat și nici nu se efectuase o recepție corespunzătoare. În baza acestui document au fost efectuate plăți, cu consecința prejudicierii bugetului public al Primăriei Nehoiu.

                   În privința altor 3 funcționari publici, respectiv Frățilă Meluzina, Fieraru Liviu și Stoichiță Valentin, a rezultat că au participat în mod nelegal la efectuarea unei recepții, atestând în mod nereal că lucrările fuseseră executate cu privire la primul contract de achiziție publică atribuit societății la care primarul avusese anterior calitatea de administrator.

                   Referitor la inculpatul O.V.G. – reprezentant al celor 2 societăți cărora li s-au atribuit contractele de achiziție, s-a reținut că a întocmit și semnat, împreună cu funcționari publici din cadrul Primăriei Nehoiu, documente cu conținut nereal in baza cărora s-au efectuat plăți către acele societăți.

                   Dosarul a fost înaintat, spre  judecată,  la Tribunalul Buzău.

                   Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă conform Codului de procedură penală finalizarea anchetei și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

                   Cercetările în cauză s-au desfășurat cu sprijinul I.P.J. Buzău – S.I.C.E. și D.G.A. Buzău.                 

                                     

 

 

 

                                                                             BIROUL DE PRESĂ