R O M Â N I A       

                 MINISTERUL PUBLIC                                                         

                                                                                                                                           

PARCHETUL DE PE LÅNGĂ TRIBUNALUL

                             B U Z A U

               OPERATOR DATE NR.3977

               Nr._________________                                                                     11.12.2014

 

 

 

              

C O M U N I C A T

- Trimitere în judecată – evaziune fiscală -

 

 

 

 

 

                   Biroul de informare publică si relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

                   Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus trimiterea în judecată a inculpatului SUDITU LUCIAN pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată și infracțiunea de stopaj la sursă.

                   În fapt, in sarcina inculpatului se reține în calitate de administrator al unei societăți comerciale din Buzău, în perioada 2.X.2009-21.04.2011, nu a evidențiat o parte din veniturile obținute în contabilitate, cu scopul și consecința sustragerii de la plata sumei de 38.612 lei de la bugetul de stat.

                   În aceeași calitate și în perioada sus-menționată, inculpatul a calculat, reținut și nu a virat suma de 410 lei rezultată din taxe, contribuții și impozite cu regim de reținere la sursă.

                   Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională nu a fost acoperit.

                   Dosarul a fost înaintat Tribunalului Buzău, spre competentă soluționare.

 

 

 

                                     

                                                                   BIROUL DE PRESĂ