R O M Â N I A       

                 MINISTERUL PUBLIC                                                         

                                                                                                                                           

PARCHETUL DE PE LÅNGĂ TRIBUNALUL

                             B U Z A U

               OPERATOR DATE NR.3977

                                                                                                                        23.07.2014

           

 

 

COMUNICAT

STADIU DOSAR – OMOR POGOANELE

 

        Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău este imputernicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău a finalizat măsurile pentru identificarea presupușilor autori ai actului infracțional din data de 13.07.2014 din orașul Pogoanele.

Întrucât din cercetările întreprinse a rezultat că unul dintre presupușii autori este angajat al unei instituții cu statut militar s-a verificat competența și   s-a declinat cauza în integralitatea ei în favoarea Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

Precizăm că în conformitate cu noile reglementări în materie procesual penală, în cazul infracțiunilor săvârșite de militari, indiferent de natura acestora, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procurorul militar față de toți participanții la săvârșirea infracțiunilor comise de militari.

 

 

BIROUL DE PRESĂ