R O M Â N I A       

                  MINISTERUL PUBLIC                                                         

                                                                                                                                           

PARCHETUL DE PE LÅNGĂ TRIBUNALUL

                           B U Z A U                                                                            

NR.                                                                                                         04.02.2013                                                                             

                                  

 

C O M U N I C A T

BILANȚ 2012

 

Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice  următoarele:

 

Activitatea parchetului în 2012 a avut ca principal obiectiv concentrarea eforturilor pentru indeplinirea actului de justiție la standarde calitative superioare. Demersurile întreprinse au fost menite să pună în practică reforma în sistemul judiciar, lupta impotriva corupției si combaterea evaziunii fiscale, respectiv a contrabandei.

Astfel, în anul 2012 au fost soluționate 10.710 dosare, fată de 9.790 în anul 2011. In 947 cauze au fost întocmite rechizitorii din care 37 la urmărirea penală proprie si 910 la supravegherea urmăririi penale. S-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 1190 inculpați față de 1044 in anul 2011. Din totalul rechizitoriilor 41 au avut ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, prejudiciile reținute fiind in cuantum de 2.124.386 lei, iar măsurile asigurătorii instituite fiind estimate la 6.148.860 lei.

Au fost sancționati administrativ 2572 învinuiți/inculpați si s-a dispus neînceperea urmăririi penale în 1645 dosare.

În ce privește activitatea judiciară s-a participat în 5928 cauze penale si s-au formulat concluzii în 3181 astfel de cauze. Au fost declarate 72 apeluri si recursuri privind 90 inculpați. În procesul civil numărul participărilor s-a situat la 3325.

Au fost soluționate 1333 plângeri si s-au dat relații juridice unui număr de 2434 de persoane.

Au fost înregistrate 30 solicitări de informații de interes public.

În continuare, activitatea parchetelor din județul Buzău este influențată de schemele incomplete de personal si fluctuația personalului, număr insuficient de procurori raportat la volumul de lucrări ( 25.832 dosare penale de soluționat), complexitatea cauzelor si concentrarea eforturilor pe domeniile cu impact.

 

 

 

                                                                         Biroul de informare publică

                                                                         și relații cu presa