R O M Â N I A       

                  MINISTERUL PUBLIC                                                         

                                                                                                                                           

PARCHETUL DE PE LÅNGĂ TRIBUNALUL

                           B U Z A U                                                                            

NR.                                                                                                         12.07.2012                                                                             

                                  

 

 

C O M U N I C A T

- TRIMITERI ÎN  JUDECATĂ  -

INFRACȚIUNI DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

 

 

Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice  următoarele:

 

                                                                

I. Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus prin rechizitoriu la 05.07.2012 trimiterea în judecată a inculpatului Mihăiță Daniel pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Probatoriul administrat în cauză pe parcursul urmăririi penale, a relevat următoarea situație de fapt:

În perioada 2005-2008, în calitate de persoană fizică autorizată, inculpatul a înregistrat cheltuieli fictive, diminuând masa impozabilă și sustrăgându-se de la plata unor obligații fiscale către stat în sumă de 45.115 lei.

Dosarul a fost trimis spre competentă soluționare Tribunalului Buzău.

 

II. Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus prin rechizitoriu la 05.07.2012 trimiterea în judecată a inculpatului Geangoș Marin pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Probatoriul administrat în cauză pe parcursul urmăririi penale, a relevat următoarea situație de fapt:

         În perioada 2007-2010, în calitate de persoană fizică autorizată, inculpatul nu a înregistrat veniturile obținute din activitatea în agricultură, sustrăgându-se de la plata unor obligații fiscale către stat în sumă totală de 64.243 lei.

În vederea recuperării prejudiciului în cauză procurorii au dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ale inculpatului până la concurența sumei de 64.243 lei.

Dosarul a fost trimis spre competentă soluționare Tribunalului Buzău.

 

III. Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus prin rechizitoriu la 10.07.2012 trimiterea în judecată a inculpatului Năstase Costel pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Probatoriul administrat în cauză pe parcursul urmăririi penale, a relevat următoarea situație de fapt:

          În perioada 01.02.2008-31.05.2009,  în calitate de administrator al unei societăți comerciale din Buzău, inculpatul s-a sustras de la plata unor impozite si contribuții în valoare de 196.885 lei prin ascunderea sursei impozabile, constând în plata unor salarii în valoare totală de 267.570 lei.

          Dosarul a fost trimis spre competentă soluționare Tribunalului Buzău.

 

 

                                                                  Biroul de informare publică

                                                                         și relații cu presa