R O M Â N I A       

                  MINISTERUL PUBLIC                                                         

                                                                                                                                           

PARCHETUL DE PE LÅNGĂ TRIBUNALUL

                           B U Z A U                                                                            

NR.                                                                                                         09.01.2012                                                                             

                                  

 

C O M U N I C A T

- TRIMITERE ÎN  JUDECATĂ  -

INFRACȚIUNI DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI BANCRUTĂ

 

 

Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice  următoarele:

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus prin rechizitoriu trimiterea în judecată a inculpatului Gatto Marino, cetățean italian,  sub aspectul infracțiunilor de evaziune fiscală, folosirea bunurilor sau creditului societății în interes contrar acesteia și bancrută.

Probatoriul administrat în cauză pe parcursul urmăririi penale a relevat următoarea situație de fapt:

Inculpatul, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, în ianuarie 2008 a reținut fără a vira în termen legal de 30 de zile de la scadență suma de 25.305 lei reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă.

În perioada 2005-2008 inculpatul a înregistrat în evidența contabilă a societății cheltuieli fictive de consultanță tehnică în val. de 1.753.570,54 lei, care a avut ca efect diminuarea masei impozabile și majorarea cheltuielilor deductibile, respectiv sustragerea de la plata către bugetul statului a unui impozit pe profit de 280.571,38 lei și a unui TVA de 20.915,98 lei.

Inculpatul a efectuat, de asemenea, plăți către 3 persoane fizice nerezidente care au realizat venituri în România și nu a virat la bugetul statului suma de 132.535,83 lei reprezentând impozit pe veniturile realizate.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat se ridică la 459.328,19 lei.

Din probatoriul administrat în cauză a mai rezultat că inculpatul, în calitate de fost administrator al aceleiași societăți comerciale în perioada 2005-2008 a transferat disponibilitățile financiare ale acestei societăți către altă societate, în care avea interese direct sau indirect, în sumă totală de 1.163.860,20 lei, ceea ce a dus la falimentarea societății. Se reține de asemenea că nu a introdus în termen legal cerere de deschidere a procedurii insolvenței și faptul că a întrăinat în mod fraudulos activele societății către altă societate unde avea calitatea de administrator.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Buzău.

                                                                

                                                                  Biroul de informare publică

                                                                         și relații cu presa