R O M Â N I A       

                  MINISTERUL PUBLIC                                                         

                                                                                                                                           

PARCHETUL DE PE LÅNGĂ TRIBUNALUL

                           B U Z A U                                                                            

NR.                                                                                                         21.11.2012                                                                             

                                  

 

 

C O M U N I C A T

- TRIMITERI ÎN  JUDECATĂ  -

INFRACȚIUNI DE EVAZIUNE FISCALĂ

 

 

 

Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice  următoarele:

 

                                                                

I. Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au finalizat urmărirea penală efectuată în cauza privindu-l pe inculpatul Anghel Daniel si au dispus prin rechizitoriu trimiterea în judecată a acestuia sub aspectul infracțiunii de evaziune fiscală.

Probele administrate în cauză pe parcursul urmăririi penale au relevat următoarea situație de fapt:

În perioada 2008-2009, inculpatul Anghel Daniel, în calitate de administrator al unei societăți comerciale nu a înregistrat în contabilitate o parte din veniturile obținute în perioada respectivă si s-a sustras de la plata unor obligații fiscale către stat în sumă de 14.866 lei.

Dosarul a fost trimis spre competentă soluționare Tribunalului Buzău.

 

II. Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale si trimiterea în judecată a inculpatului Epurescu Valentin Ninel pentru   infracțiunea de evaziune fiscală.

În fapt, inculpatul, administrator la o societate comercială  din Buzău în perioada  2008-2011  nu a inregistrat în evidența contabilă a societății veniturile realizate în valoare de 187.903 lei si prin aceasta s-a sustras de la plata către bugetul general consolidat al statului a unui impozit pe profit în sumă de 33.865 lei si a unui TVA în sumă de 35.243 lei.

Dosarul a fost trimis spre competentă soluționare Tribunalului Buzău.

 

III. Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale si trimiterea în judecată a inculpatului Durac Marcel pentru infracțiunea de evaziune fiscală.

În fapt, în cursul anului 2009, în mod repetat, inculpatul a predat la centrul de colectare apartinând unei societăți comerciale din Buzău cantitatea de 34.062 kg fier vechi pt care a incasat suma totală  de 16.620 lei si nu a achitat la bugetul consolidat al statului impozitul aferent în cuantum de 2.659 lei.

 

         IV. Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale si trimiterea în judecată a inculpatului ZGURĂ NICOLAE pt infracțiunea de evaziune fiscală.

         În fapt, în perioada 2007-2010 în calitate de administrator la o societate comercială din județul Buzău nu a înregistrat în contabilitatea societății operațiunile comerciale efectuate constând în livrări de produse lactate către diverși clienți din tară în sumă totală de 597.294 lei si prin aceasta s-a sustras de la plata către bugetul consolidat al statului a unei TVA in sumă de 95.366 lei.

         Deasemenea, în perioada 2009-2010, inculpatul  a calculat si reținut dar nu a virat la bugetul statului în termenul legal obligații cu reținere la sursă în sumă totală de 34.401 lei.

Dosarul a fost trimis spre competentă soluționare Tribunalului Buzău.

 

 

                                                                  Biroul de informare publică

                                                                         și relații cu presa